epos

Vedení účetnictví

V oblasti finančního účetnictví poskytujeme na jedné straně vedení finančního účetnictví v naší společnosti, tak i průběžné poradenství při zpracování účetnictví vedeném u klienta. K našim dílčím službám patří zejména:

  • Zavedení a vedení finančního účetnictví podle českých účetních a daňových předpisů,

  • podpora a průběžný dohled nad vedením účetnictví u klienta,

  • konzultace a pomoc při řešení vznikajících problémů,

  • informace o novelách účetních předpisů a jejich aplikace v praxi,

  • sestavování měsíčních závěrek a měsíčních reportingů ve formě požadované klientem,

  • zpracování měsíčních či čtvrtletních přiznání k DPH,

  • přezkoušení resp. revize účetnictví,

  • zastupování klienta při místních šetření správcem daně,

  • hot-line service v záležitostech finančního účetnictví atd.