epos

Virtuální sídlo

Společnost EPOS, s.r.o. nabízí svým klientům kromně pronájmu nebytových prostor také pronájem virtuálního sídla.

Virtuální sídlo je řešením pro:
 • mladé firmy,
 • pro majitele firem, kteří jsou stále na cestách,
 • všechny firmy, u kterých je pronájem kanceláře neekonomický.

Vlastnosti služby virtuální sídlo:
Cena za službu virtuální sídlo
 • 1 firma - 8.400 Kč bez DPH za rok,
 • jednorázový doživotní pronájem virtuálního sídla pro 1 firmu, 35.000 Kč bez DPH.
Služba jednorázový doživotní pronájem virtuálního sídla je poskytována na základě stejného principu jako virtuální sídlo s tím rozdílem, že klient po dobu umístění sídla jeho společnosti na adrese pronajímatele platí za službu jednorázově, odpadá nutnost podpisu dodatků k nájemní smlouvě.

V případě specifického požadavku je možná individuální dohoda.


Pronájem virtuálního sídla v krocích
 • kontaktování společnosti EPOS, s.r.o. a domluva termínu jednání,
 • sdělení názvu nové firmy,
 • pronajímatel vystaví prohlášení pronajímatele, kde souhlasí se zřízením sídla,
 • nájemce platí v hotovosti kauci na pronájem na 1 rok dopředu,
 • nájemce platí jednorázový poplatek ve výši 1.000 Kč bez DPH za prohlášení pronajímatele,
 • bezprostředně po zapsání společnosti do OR nájemce kontaktuje společnost EPOS, s.r.o.
 • proběhne jednání jehož náplní je podpis nájemní smlouvy,
 • kauce je fyzické osobě, která ji složila do pokladny pronajímatele, navrácena,
 • nový nájemce platí pronajímateli v hotovosti celou výši nájemného na rok dopředu,
 • nájemní smlouva je sjednána ode dne zapsání společnosti do OR,
 • pronajímatel předá nájemci klíč od poštovní schránky,
 • nájemce průběžně kontroluje poštovní schránku,
 • pokud zůstává po vypršení nájemní smlouvy sídlo firmy i nadále na adrese pronajímatele, nájemce je povinen uzavřít s pronajímatelem dodatek nájemní smlouvy, za stejných podmínek jako u předešlé nájemní smlouvy.